Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
61 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
62 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
63 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 10 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
64 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 10 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
65 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 11 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
66 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 11 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
67 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
68 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2020 12 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
69 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
70 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160