Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
61 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
62 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2013 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
63 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
64 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2019 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
65 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
66 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2019 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
67 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
68 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
69 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
70 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2013 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160