Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
61 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 248 - Тэрэлж 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
62 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
63 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
64 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
65 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
66 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
67 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
68 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
69 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
70 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 51001 - Мөрөн 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160