Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
51 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
52 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
53 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
54 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
55 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
56 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2015 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
57 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
58 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
59 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
60 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160