Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
51 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
52 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
53 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
54 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
55 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 265 - Байтаг 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
56 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
57 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
58 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
59 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
60 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160