Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
51 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2012 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
52 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2012 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
53 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
54 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2012 7 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
55 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 2 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
56 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 282 - Архангай-Цэцэрлэг 2012 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
57 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
58 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2012 2 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
59 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
60 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2012 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160