Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
51 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
52 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
53 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
54 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
55 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 51701 - Зуунмод 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
56 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 51701 - Зуунмод 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
57 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
58 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
59 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
60 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160