Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
41 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
42 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
43 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2012 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
44 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
45 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
46 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
47 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
48 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
49 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 265 - Байтаг 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
50 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2012 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160