Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
41 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
42 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
43 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
44 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
45 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
46 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
47 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
48 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
49 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
50 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2016 9 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160