Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
41 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51901 - Даланзадгад 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
42 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51901 - Даланзадгад 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
43 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51902 - Гурвантэс 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
44 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51902 - Гурвантэс 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
45 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50901 - Баруун-Урт 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
46 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50901 - Баруун-Урт 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
47 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
48 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
49 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
50 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160