Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
31 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 366 - Эхийн гол 2012 1 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
32 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 373 - Даланзадгад 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
33 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
34 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
35 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2012 1 0.14 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
36 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 207 - Рэнчинлхүмбэ 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
37 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
38 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
39 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
40 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160