Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
31 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
32 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
33 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
34 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
35 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
36 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
37 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 313 - Халхгол 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
38 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
39 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
40 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160