Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
31 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
32 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
33 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
34 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
35 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
36 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
37 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 51401 - Эрдэнэт 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
38 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 51401 - Эрдэнэт 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
39 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 51201 - Арвайхээр 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
40 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 51201 - Арвайхээр 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160