Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
31 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
32 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
33 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 3 0.08 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
34 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
35 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
36 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
37 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
38 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
39 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
40 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160