Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
21 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 290 - Зуунмод 2012 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
22 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 292 - Тахилт 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
23 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
24 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 305 - Баруун Урт 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
25 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 317 - Эрдэнэцагаан 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
26 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 324 - Ажбогд 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
27 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 325 - Тоорой 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
28 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 341 - Мандалговь 2012 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
29 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
30 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 358 - Замын Үүд 2012 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160