Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
21 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
22 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
23 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
24 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
25 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
26 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
27 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 265 - Байтаг 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
28 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
29 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
30 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 374 - Гурвантэс 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160