Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
11 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
12 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 277 - Алтай 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
13 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
14 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 288 - Арвайхээр 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
15 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
16 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
17 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 214 - Өлгий 2017 3 0.14 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
18 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2017 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
19 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2017 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
20 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2017 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160