Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
141 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
142 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
143 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50302 - Байтаг 2021 3 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
144 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 51001 - Мөрөн 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
145 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 51001 - Мөрөн 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
146 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 51002 - Ренчинлхүмбэ 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
147 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 51002 - Ренчинлхүмбэ 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
148 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 50701 - Өндөрхаан 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
149 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 50701 - Өндөрхаан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
150 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 51101 - Цэцэрлэг 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160