Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
131 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
132 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50201 - Улаангом 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
133 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
134 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 50202 - Өмнөговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
135 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 248 - Тэрэлж 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
136 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
137 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52401 - Тахилт 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
138 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
139 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 52601 - Үйлдвэр 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
140 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 50301 - Ховд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160