Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
121 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51902 - Гурвантэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
122 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51902 - Гурвантэс 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
123 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50901 - Баруун-Урт 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
124 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50901 - Баруун-Урт 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
125 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
126 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сүхбаатар 50902 - Эрдэнэцагаан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
127 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
128 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 51501 - Сүхбаатар 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
129 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 51701 - Зуунмод 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
130 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Төв 51701 - Зуунмод 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160