Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
111 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
112 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50401 - Улиастай 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
113 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
114 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 50402 - Баянтэс 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
115 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 51401 - Эрдэнэт 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
116 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 51401 - Эрдэнэт 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
117 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 51201 - Арвайхээр 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
118 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өвөрхангай 51201 - Арвайхээр 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
119 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51901 - Даланзадгад 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
120 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Өмнөговь 51901 - Даланзадгад 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160