Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
101 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52101 - Сайншанд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
102 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52101 - Сайншанд 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
103 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
104 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
105 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
106 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 3 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
107 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 3 0.08 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
108 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 3 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
109 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
110 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дундговь 52001 - Мандалговь 2021 3 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160