Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
91 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Улаанбаатар 111 - Улаанбаатар БОШТЛ 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
92 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
93 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
94 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 354 - Сайншанд 2015 1 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
95 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 244 - Дархан Уул-Дархан 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
96 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Сэлэнгэ 240 - Сүхбаатар 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
97 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 259 - Чойбалсан 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
98 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 272 - Улиастай 2015 1 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
99 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 287 - Баянхонгор 2015 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
100 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 932 - Шарын гол 2017 1 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160