Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
91 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 7 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
92 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 7 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
93 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 8 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
94 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 8 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
95 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
96 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 9 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
97 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 10 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
98 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 10 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
99 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 11 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
100 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2020 11 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160