Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
91 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 210 - Ногооннуур 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
92 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 212 - Улаангом 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
93 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Увс 215 - Өмнөговь 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
94 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 217 - Ялалт 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
95 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Ховд 218 - Ховд 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
96 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Завхан 221 - Баянтэс 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
97 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хөвсгөл 231 - Мөрөн 2016 9 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
98 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Орхон 236 - Эрдэнэт 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
99 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 239 - Булган-Булган 2016 9 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
100 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Хэнтий 304 - Өндөрхаан 2013 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160