Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
91 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51602 - Шарын гол 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
92 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51602 - Шарын гол 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
93 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52101 - Сайншанд 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
94 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52101 - Сайншанд 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
95 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
96 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорноговь 52102 - Замын-Үүд 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
97 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
98 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50801 - Чойбалсан 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
99 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 5 0.08 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
100 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дорнод 50802 - Халхгол 2021 5 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160