Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
1 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 51101 - Цэцэрлэг 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
2 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Архангай 51101 - Цэцэрлэг 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
3 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50101 - Өлгий 2021 6 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
4 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50101 - Өлгий 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
5 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
6 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50102 - Ногоон нуур 2021 6 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
7 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
8 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баян Өлгий 50103 - Ялалт 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
9 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
10 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50601 - Баянхонгор 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160