БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 9 бичлэг байна.
ЗГ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Хүлэмжийн хий “АЛТ-2” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2017-01-18
2 Ногоон хөгжил Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц 2015-08-04
3 Амьтан НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТДЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-12-04
4 Байгалийн ургамал "ЧАЦАРГАНА" ХӨТӨЛБӨР 2010-06-23
5 Цөлжилт ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-04-14
6 Уур амьсгал ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2015 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР 2007-01-01
7 Химийн хорт болон аюултай бодис “УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2006-01-01
8 Ой “НОГООН ХЭРЭМ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-05-24
9 Ой ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2001-10-31