БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгаа хийсэн БО-ны салбар Судалгааны нэр Судалгааны төрөл Судалгааны дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
1 Агаар, түүний бохирдол ГОВИЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ЭКОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОН ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧАДАВХИТАЙ ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХИ БҮХИЙ ШТАММЫГ ТОДОРХОЙЛОХ Дотоодын 02/12 2014 2014
2 Агаар, түүний бохирдол Хот, суурин газрын утааны тоосонцрын концентраци, хорт хийн хэмжээг бууруулах техник, технологийн судалгаа, шийдэл Дотоодын 2014 2016
3 Амьтан ХУЛДЫНХАНЫ ОВГИЙН ЗАГАС ҮРЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУРШИЛТ СУДАЛГАА Дотоодын 2012 2014
4 Амьтан Аргаль, янгир, буга, тахь зэрэг зэрлэг амьтдын паразитын эсрэг үйлчилгээтэй тэжээлтэй хольж олгох бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх Дотоодын ShuTT_007/2016 2016 2019
5 Байгаль хамгаалал “НЕФТЬ, НЕФТИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР БОХИРДСОН ГАЗРЫГ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ АРГААР ЦЭВЭРЛЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТЕХНОЛОГИ” Дотоодын A/349-002 2014 2016
6 Ногоон хөгжил "Байгалийн бүс, бүслүүрийн экосистемийн урт хугацааны өөрчлөлтийн судалгаа" Дотоодын ShUT_A/349_005/2013 2013 2015
7 Ой “МОНГОЛ ОРНЫ ШИЛМҮҮСТ ОЙН ГЕНИЙН САНГ ХАМГААЛАХ, МОДНЫ ҮРИЙН БАЙНГЫН ТАЛБАЙ СОНГОХ СУДАЛГАА” СЭДЭВТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН Дотоодын 020 2011 2013
8 Ус, рашаан Орхон-Сэлэнгийн томоохон голуудын экологийн урсацыг тогтоох, ашиглалтын нөөцийг тодорхойлох Олон улсын 2014 2014
9 Ус, рашаан Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа Дотоодын 2013.01.01 2015.12.31
10 Ус, рашаан "ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 20 2011 2013