БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 9
Судалгааны дугаар: 08/2016
Судалгааны нэр: "Цаг уур, уур амьсгалын гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах"
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: П. Гомболүүдэв, Физикийн ухааны доктор ( Ph.D)
Хуудас:
Эхэлсэн хугацаа: 2016
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2018
Судалгааны товч танилцуулга:
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: Манай улсын үндэсний ус цаг уурын алба том хэмжээст буюу синоптикийн хэмжээст үзэгдэл процессыг 1-5 хоногоор урьдчилан мэдээлэхдээ харьцангуй бага алдаатай, харин бичил, бэсрэг хэмжээст үзэгдлийг төдийлөн сайн тооцоолон илрүүлж, урьдчилан мэдээлж чадахгүй байгаа билээ. Иймд бид энэхүү судалгааны ажлаараа бичил болон бэсрэг хэмжээст загварыг өөрийн оронд зүгшрүүлж, хамгийн сүүлийн үеийн арга, технологийг ашиглан агаар мандлын бичил болон бэсрэг хэмжээст үзэгдлийг загварчлах, ялангуяа гамшигт үзэгдлийг орон зайн харьцангуй өндөр нарийвчлалтай тооцоолох зорилт тавьж ажиллахыг хичээсэн юм.
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн: Судалгааны ажлаар цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийг бичил болон бэсрэг хэмжээст богино хугацаандаа 1-5 хоногоор урьдчилан мэдээлэх технологи, загварчлалын суурь нөхцөл тавигдав.  Мөн загварын анхны болон захын нөхцлийг сайжруулах хиймэл дагуул, радарын ассимляцийн систем шуурхай байдлаар ажиллах бололцоотой болов.  Дэлхийн хэмжээний ерөнхий орчил урсгалын загварыг анх удаа өөрийн оронд бие дааж туршсан явдал нь цаашид сар, улирал, жилийн уур амьсгалын прогнозыг гаднаас хамаарахгүй хийх боломж бүрдэв.
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол "Цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах" Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн тайлан 2016-2018 20190628_1196_25.pdf
 Буцах