БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 2
Судалгааны дугаар: 1700322
Судалгааны нэр: “УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: док. Ph.D Д. ОДОНЦЭЦЭГ док. Ph.D Л. ЖАНЧИВДОРЖ док. Ph.D Ж. ЦОГТБААТАР док. Ph.D Г. УДВАЛЦЭЦЭГ док. Ph.D Б.МЭНДСАЙХАН ЭША С.ЧИНЗОРИГ ЭША Х.БАДАРЧ ЭШДА Б.БАЯРЖАРГАЛ
Хуудас: 88
Эхэлсэн хугацаа: 2009
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2011
Судалгааны товч танилцуулга:
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: 1. Байгалийн нөөцийн өмчлөгчийн хувьд улс бүрэн эрхийнхээ дагуу эдийн засгийн эргэлтэд оруулж байх, 2. Байгалийн нөөцийг ашиглах чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрийн үр ашгийн үнэлгээний аргыг боловсронгуй болгох, 3. Экологийн бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний зах зээлийг бий болгох, 4. Экологийн даатгал, экологийн аудитийн зах зээлийг бий болгох, 5. Байгалийн нөөцийг ашиглах лиценцийг хэрэглэх хөшүүрэг бий болгох гэх мэт,
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн:
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол “УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2009-2011 20170131_6540_15.docx
 Буцах