БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 2
Судалгааны дугаар: 20
Судалгааны нэр: "ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: Монгол ул шинжлэх ухааны академи геоэкологийн хүрээлэн
Хуудас:
Эхэлсэн хугацаа: 2011
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2013
Судалгааны товч танилцуулга: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө хийгээд аж ахуйн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөлөөс усны нөөц хомсдох, бохирдох үзэгдэл ихсэж байгаа бодит жишээ Туул голын сав болж байгаа бөгөөд байгаль орчин доройтон, Байгалийн нөхцлөөрөө нөхөн сэргэх гүй болж байгаа юм. “Туул голын газар доорхи усны тэжээгдлийн судалгаа ба бохирдлын мониторингийн үнэлгээ” ШУТ төслийн зорилго нь манай орны голуудаас хамгийн их ачаалалтай бөгөөд бохирдсон эл сав газрын усны нөөцөд үнэлгээ өгч, бохирдлын орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлтийг тогтоон хамгаалахн арга хэмжээг төлөвлөх шаардлагатай болсон юм. Туул гол манай орны нийт нутаг дэвсгэрийн 3,16 хувийг эзлэдэг байтал, энэ савд нийт хүн амын талаас илүү хувь амьдаран сууж үйл ажиллагаа явуулж Улаанбаатар хотын хуурай хог хаягдал, бохир усны нөлөө Туул голын өөрөө цэвэрших чадамжийг хэрхэн доройтуулж байгаа, урсгалын доод хэсгийн экосистемд хэрэхэн нөлөөлж буй байдлыг олон давталттай судалгааны үндсэн дээр тогтоох зорилготой байсан юм.
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт:
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн:
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2011-2013 20170116_9478_14.pdf
 Буцах