БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 9
Судалгааны дугаар: 13ББ04ШТ304
Судалгааны нэр: Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: 1. Д-р П.Гомболүүдэв Бүлэг III 2. Д-р Л.Оюунжаргал Бүлэг I-3, Бүлэг II-1 3. Д-р А.Батболд Бүлэг I-1.2, Бүлэг I-2.1, Бүлэг II-2.2 4. Д-р Д.Жүгдэр Бүлэг IV-4.4 5. Б.Эрдэнэцэцэг Бүлэг VI-6.2 6. Г.Батжаргал Бүлэг I-1.1, Бүлэг I-2.3 7. М.Батжаргал Бүлэг I-2.2 8. Б.Буянтогтох Бүлэг IV-4.3 9. Ч.Алтантулга Бүлэг III-3.1 10. А.Даваадорж Бүлэг II-2.1 11. Б.Жаргалан Бүлэг II-2.1 12. Д.Оюунчимэг Бүлэг IV-4.1 14 Б.Ганцэцэг Бүлэг VI-6.1 15 Э.Мөнхжаргал Бүлэг V-5.2 16. Б.Мөнхбат Бүлэг V-5.1, Бүлэг IV-4.2 17. Н.Мөнгөнчимэг Бүлэг VI-6.2
Хуудас: 304
Эхэлсэн хугацаа: 2013
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2015
Судалгааны товч танилцуулга: Энэхүү судалгааны ажил нь Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжил, Аялал Жуулчлалын Яамны захиалгаар ШУТС-гийн санхүүжилтээр Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнд 2013-2015 онд хийгдэв.
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: Энэхүү судалгааны ажлаар цаг агаарын аюултай үзэгдлийн нөхцөл бүрдсэн үед цаг агаарын процессыг илүү нарийн тодорхойлохын тулд тухайн аюултай үзэгдэл ажиглагдах газар нутагт илүү нарийвчлалтай бүс нутгийг сонгон ажиллуулах боломжийг шуурхай үйлчилгээнд нэвтрүүлэх технологийг бий болгох зорилго тавьсан болно.
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн: Төслөөр бий болсон технологи, арга, загвар, үр дүнг бүрэн гүйцэт үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд одоогийн ашиглаж байгаа суперкомпьютерийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Мөн төслийн 3 дахь жилийн санхүүжилт улс орны эдийн засгийн хямралттай холбоотойгоор дутуу хийгдснээс 6-р үр дүнгийн ой болон малын уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн үнэлгээ гэсэн дэд үр дүн бүрэн гүйцэт хийгдээгүй болно. Цаашид бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлалын аргаар цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх чиглэлээр судалгааны ажлыг өргөтгөн үргэлжлүүлэн хийх саналтай байна.
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах 2013-2015 20160906_7667_12.pdf
 Буцах