БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Байгаль хамгаалал БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1993-06-23
2 Амьтан МОНГОЛ ОРНЫ МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-01-13
3 Хүлэмжийн хий “МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2008-01-31
4 Ногоон хөгжил МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2010-07-15
5 Ногоон хөгжил НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2014-06-14
6 Хүлэмжийн хий СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ 2007-01-11
7 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
8 Ой ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-05-14
9 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-11-26
10 Байгаль хамгаалал ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 1997-12-26