БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Хүлэмжийн хий ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2016-01-27
2 Амьтан ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2000-04-14
3 Уур амьсгал "УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-01-06
4 Ус, рашаан "УС" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-05-20
5 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-04-29
6 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
7 Байгаль хамгаалал ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 1997-12-26
8 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-11-26
9 Ой ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-05-14
10 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19