БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Амьтан ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2000-04-14
2 Амьтан МОНГОЛ ОРНЫ МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-01-13
3 Байгаль хамгаалал ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 1997-12-26
4 Байгаль хамгаалал БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1993-06-23
5 Ногоон хөгжил НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2014-06-14
6 Ногоон хөгжил МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2010-07-15
7 Ой ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-05-14
8 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-04-29
9 Ус, рашаан "УС" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-05-20
10 Уур амьсгал "УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-01-06