БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
11 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
12 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-04-29
13 Ус, рашаан "УС" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-05-20
14 Уур амьсгал "УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-01-06
15 Амьтан ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2000-04-14
16 Хүлэмжийн хий ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2016-01-27