БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
11 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
12 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-11-26
13 Хүлэмжийн хий СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ 2007-01-11
14 Хүлэмжийн хий “МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2008-01-31
15 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
16 Хүлэмжийн хий ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2016-01-27