БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
11 Байгаль хамгаалал ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 1997-12-26
12 Ногоон хөгжил НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2014-06-14
13 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-04-29
14 Амьтан МОНГОЛ ОРНЫ МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-01-13
15 Ус, рашаан "УС" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-05-20
16 Уур амьсгал "УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-01-06