БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Хүлэмжийн хий
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2016-01-27
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчний нөөцийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрчим хүчний барилга байгууламж барих болон эрчим хүчийг хэрэглэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2002-7-4 2002 20160127_6173_34.doc
2 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2007-1-11 2007 20160127_4622_34.doc
3 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2008-12-19 2008 20160127_2511_34.doc
4 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2009-7-16 2009 20160127_9381_34.doc
5 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2011-12-9 2011 20160127_4226_34.doc
6 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2012-8-17 2012 20160127_592_34.doc
7 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол 2015-6-19 2015 20160127_2779_34.doc
8 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ 2001 20160127_9115_34.doc
9 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2001 20160127_7590_34.doc
 Буцах