БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Хүлэмжийн хий
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2015-11-26
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил нь үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2014-2025
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2015 20160127_1439_30.doc
 Буцах