Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2015 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 2015-09-24 38179000.00
2 2015 Улаанбаатар Баянгол 2015-07-24 19800000.00
3 2015 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 2015-09-24 24509000.00 Тээврийн хэрэгсэл 10000000.00
4 2015 Сэлэнгэ Ерөө 2015-08-26 11500000.00 Эвсковатор -1 ш 130000000.00
5 2015 Улаанбаатар Налайх 2015-03-09
6 2015 Улаанбаатар Налайх 2015-07-15 96374045.00 Тээврийн хэрэгсэл амины оон сууц, газар 717080000.00
7 2015 Завхан Дөрвөлжин 2015-10-11
8 2015 Сэлэнгэ Ерөө 2015-06-08 203000000.00 Алт угаах төхөөрөмж болох скрубер, Хюндай-2900 эксковатор 2ш 300000000.00
9 2015 Улаанбаатар Налайх 2015-03-09
10 2015 Улаанбаатар Хан Уул 2015-10-01 Тээврийн хэрэгсэл 8000000.00