Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2011 Төв Жаргалант 2011-10-20 1.00 7000000 7000000.00
2 2011 Төв Борнуур 2011-11-20 1.00 7000000 7000000.00
3 2011 Төв Батсүмбэр 2011-06-04 1.00 2000000.00
4 2015 Завхан Тосонцэнгэл 2015-05-12 110.00 Бусад 1200000.00 110
5 2015 Завхан Тосонцэнгэл 2015-04-23 110.00 тээврийн хэрэгсэл 1 сая төгрөг, 3м 70 см урттай хэрэглээний мод 21 11680000.00
6 2015 Дархан Уул Хонгор 2015-02-10 216.00 216
7 2015 Архангай Ихтамир 2015-05-04 241.00 55-19 АРХ дугаартай Маяти машин, 3.4х3 хэрэглээний хуурай мод 1680000.00 241
8 2015 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 2015-11-26 250.00 Тээврийн хэрэгсэл 10000000.00 250
9 2015 Баянхонгор Өлзийт 2015-03-11 260.00 "Пунай" маркийн 42-инчийн зурагт 260
10 2015 Улаанбаатар Налайх 2015-12-04 270.00 270