Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2015 Дорноговь Айраг 2015-08-13
2 2015 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ 2015-04-17 2263680.00 Хууль бусаар худалдаж авсан мод 2263680.00 2263680
3 2015 Ховд Алтай 2015-01-06 19400000.00 тээврийн хэрэгсэл-2 ширхэг 4000000.00 19400000
4 2015 Баян Өлгий Алтай 2015-10-11 13000000.00 13000000
5 2016 Баян Өлгий Алтай 2016-01-06 780000.00 780000
6 2015 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2015-07-14 13646880.00 145 ширхэг 2 метрийн урттай нарс мод 13646880.00
7 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-01-25 954261.00 23 ширхэг тайрсан мод 954261.00 954261
8 2011 Төв Алтанбулаг 2011-04-15 7500000.00 0 0.00
9 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-01-09 1429200.00 48-88 СЭҮ дугаартай портер 4879200.00
10 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-06-16 1308150.00 Тээврийн хэрэгсэл 3000000.00 1308150