Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2009 Баян Өлгий Цэнгэл 2009-05-10 1500000.00 1500000.00
2 2011 Улаанбаатар Баянзүрх 2010-09-07 1957500.00 мод 1957500.00
3 2011 Төв Баянжаргалан 2010-10-13 5000000.00 5000000.00
4 2010 Архангай Булган 2010-10-20 5300000.00 0.00
5 2011 Хөвсгөл Ханх 2010-11-30 17630000.00 17630000.00
6 2011 Сэлэнгэ Мандал 2010-12-26 1000000.00 ачааны машин 0.00
7 2011 Хэнтий Норовлин 2010-12-31 8115000.00 8115000.00
8 2011 Сэлэнгэ Мандал 2011-01-11 3500000.00 автомашин 0.00
9 2011 Төв Цээл 2011-01-11 4000000.00 4000000.00
10 2011 Улаанбаатар Налайх 2011-01-13 2800000.00 0.00