Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
81 2016 Дорноговь Сайхандулаан 2016-01-18
82 2016 Дорнод Дашбалбар 2016-10-11
83 2016 Дорнод Чойбалсан 2016-09-19 1600000.00 Орон сууц 18000000.00 1600000
84 2016 Дорнод Хэрлэн 2016-07-04 3200000.00
85 2016 Дархан Уул Хонгор 2016-02-18 4833270.00 Банкны данс 5044100699 6315239.00
86 2016 Дархан Уул Хонгор 2016-02-18 5604390.00 Банкны данс 130789.00
87 2016 Говь Алтай Халиун 2016-10-02 2244000.00
88 2016 Булган Хангал 2016-12-28 10000000.00 Амины орон сууц 1000000.00 10000000
89 2016 Булган Хутаг Өндөр 2016-05-12 5132160.00 Бэлэн мөнгө, орон сууц 10000000.00 5132160
90 2016 Булган Булган 2016-05-03 4824960.00 Бэлэн мөнгө 5000000.00 4824960