Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
61 2016 Өмнөговь Булган 2016-05-20 2000000.00 тээврийн хэрэгсэл. автомашин 3000000.00 2000000
62 2016 Өмнөговь Гурвантэс 2016-05-16 2500000.00 2500000
63 2016 Өмнөговь Баяндалай 2016-05-21 976000.00 976000
64 2016 Өмнөговь Баяндалай 2016-05-21 5812500.00 Тээврийн хэрэгсэл 3000000.00
65 2016 Өмнөговь Баяндалай 2016-05-21 637000.00 637000
66 2016 Өмнөговь Ханбогд 2016-05-03 9700000.00 9700000
67 2016 Өмнөговь Ханбогд 2016-03-14 9700000.00
68 2016 Өмнөговь Ханбогд 2016-01-05 9700000.00 1480000
69 2016 Өвөрхангай Баруунбаян Улаан 2016-11-07 7400000.00 Мал 11100000.00 7400000
70 2016 Өвөрхангай Зүүнбаян Улаан 2016-05-10 2019500.00 2019500