Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
51 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-01-09 1429200.00 48-88 СЭҮ дугаартай портер 4879200.00
52 2016 Сэлэнгэ Сант 2016-01-09 330000.00
53 2016 Сэлэнгэ Ерөө 2016-01-08 584820.00 584820
54 2016 Сэлэнгэ Сант 2016-01-04 230000.00 230000
55 2016 Өмнөговь Ханхонгор 2016-12-05 10000000.00 10000000
56 2016 Өмнөговь Гурвантэс 2016-12-01 3000000.00 3000000
57 2016 Өмнөговь Номгон 2016-08-24
58 2016 Өмнөговь Сэврэй 2016-08-18
59 2016 Өмнөговь Ханбогд 2016-08-08
60 2016 Өмнөговь Булган 2016-07-07 6500000.00 6500000