Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
41 2016 Сэлэнгэ Ерөө 2016-08-31 10461714.00 10461714
42 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-06-16 1308150.00 Тээврийн хэрэгсэл 3000000.00 1308150
43 2016 Төв Батсүмбэр 2016-06-10 1520000.00 1520000
44 2016 Сэлэнгэ Мандал 2016-04-16 6480000.00 800
45 2016 Сэлэнгэ Шаамар 2016-04-16 535079.00 Портер машин-1 ш, 92 ширхэг мод 2535079.00 535079
46 2016 Сэлэнгэ Орхон 2016-02-24 674000.00 674000
47 2016 Сэлэнгэ Сант 2016-02-01 1008000.00 Портер машин 1 ш 1000000.00 1008000
48 2016 Сэлэнгэ Сант 2016-02-01 1017000.00 Мал /морь-1 ш/ 500.00 1017000
49 2016 Сэлэнгэ Сайхан 2016-02-01 41553000.00
50 2016 Сэлэнгэ Алтанбулаг 2016-01-25 954261.00 23 ширхэг тайрсан мод 954261.00 954261