Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
31 2016 Төв Жаргалант 2016-10-25 10500000.00 10500000
32 2016 Төв Жаргалант 2016-10-25 1230809.00 1230809
33 2016 Төв Жаргалант 2016-08-22 1200000.00 1200000
34 2016 Төв Заамар 2016-07-24
35 2016 Төв Жаргалант 2016-07-18 1500000.00 1500000
36 2016 Төв Батсүмбэр 2016-05-30 600000.00
37 2016 Төв Эрдэнэ 2016-04-25 10000000.00 Тээврийн хэрэгсэл 10000000.00 10000000
38 2016 Төв Эрдэнэ 2016-03-28 12000000.00 12000000
39 2016 Сэлэнгэ Сайхан 2016-09-19 2960000.00
40 2016 Сэлэнгэ Хүдэр 2016-09-02