Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
21 2016 Увс Цагаанхайрхан 2016-05-22 1500744.00 3 тооны адуу 2000000.00 1500744
22 2016 Увс Давст 2016-04-01 282250.00 Мал 900.00 282250
23 2016 Увс Хяргас 2016-03-25 1000000.00 2 тооны үхэр 1500000.00 1000000
24 2016 Увс Цагаанхайрхан 2016-03-04 1000000.00 Тээврийн хэрэгсэл-1 1200000.00 1000000
25 2016 Увс Түргэн 2016-01-29 820717.00 Зил-130 маркийн автомашин, адуу 3. 10000000.00 820717
26 2016 Төв Баянчандмань 2016-12-04 1622880.00 86-83 ТӨА ачааны автомашин 4500000.00 1622880
27 2016 Төв Жаргалант 2016-11-27 1500000.00
28 2016 Төв Зуунмод 2016-11-27 1500000.00
29 2016 Төв Батсүмбэр 2016-10-27 340616.00 340616
30 2016 Төв Батсүмбэр 2016-10-27 282339.00 282339